Figurka lwa, okres kimeryjski, VIII w. przed Chr.
brąz złocony, PKP 4622

fot. Muzeum Narodowe w Warszawie