Figurka kobiety, kultura trypolska, 3 650 – 3 500 przed Chr.
glina modelowana ręcznie, PKP

fot. Muzeum Narodowe w Warszawie