Plakieta z przedstawieniem postaci ludzkiej i ptaków. Bizancjum,V-VII w.
złoto, emalia, wys. 7 cm, szer. 2,9 cm.

fot. Muzeum Narodowe w Warszawie