Ryton ozdobiony przednia częścią barana. IV w. przed Chr.
złoto, dł. 16,3 cm, Nr PKP 183

fot. Muzeum Narodowe w Warszawie