Lepione ręcznie naczynie z przedstawianiem zwierząt. Kultura Trypoliska, V tys. przed Chr.
glina, wys. 28,9cm, śr. 31,5 cm,., Nr PKP 41

fot. Muzeum Narodowe w Warszawie