Jacek Lidwin: Człowiek, przestrzeń, światło - wystawa