Ksiądz Jerzy Popiełuszko (Adam Woronowicz) w stanie wojennym - przebrany dla zmylenia śledzących go esbeków


7