Mefisto, John Banville, przeł. Zbigniew Batko, Znak, Kraków