MIĘDZY AKTAMI, VIRGINIA WOOLF, przeł. Magda Heydel, Wydawnictwo Literackie, Kraków