Ozdob¹ albumu jest "Dora i Minotaur" (1936) Pabla Picassa. Modelk¹ jest tu Dora Maar, poetka,
fotografka i malarka, wieloletnia kochanka i muza hiszpańskiego geniusza